เรื่องบางเรื่อง

posted on 14 Apr 2011 00:21 by pomokoz
*******************************************************

เรื่องบางเรื่อง....
เรื่องบางเรื่อง เราก็ไม่อาจที่จะคิด และตัดสินใจคนเดียวได้
แต่เรื่องบางเรื่อง เราก็สามารถคิด และตัดสินใจได้เพียงลำำัพัง

เรื่องบางเรื่อง....
เรื่องบางเรื่อง อาจจะเป็นแค่บางเรื่อง ของคนหนึ่งคน
แต่เรื่องบางเรื่อง อาจจะไม่ได้เป็นแค่บางเรื่อง ของคนอีกหลายคน

เรื่องบางเรื่อง....
เรื่องบางเรื่อง อาจจะสวยงามสำหรับคนหลายๆ คน
แต่เรื่องบางเรื่อง อาจจะไม่สวยงามสำหรับคนหนึ่งคน

เรื่องบางเรื่อง....
เรื่องบางเรื่อง อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย สำหรับใครหลายๆ คน
แต่เรื่องบางเรื่อง อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับใครบางคน

เรื่องบางเรื่อง....
เรื่องบางเรื่อง คนหนึ่งคน อาจจะมองไ้ด้แค่มุมมองเดียว
แต่เรื่องบางเรื่อง คนหนึ่งคน อาจจะมองได้หลายๆ มุม

เรื่องบางเรื่อง....
เืรื่องบางเรื่อง ของคนหนึ่งคน อาจจะเป็น เรื่องบางเรื่องของใครหลายคน
เรื่องบางเรื่อง ของใครหลายคน อาจจะเป็น เรื่องบางเรื่อง ของคนเพียงคนเดียว

รู้สึกจะเขียน อะไรวกไปวนมา ซับซ้อนซ่อนเงื่อน...
วันนี้อารมณ์แปลกๆ เพียงเพราะ เรื่องบางเรื่อง นี้แหละ

ก็เลย...ทำให้เรื่องบางเรื่องของตัวเอง 
กลายเป็นเรื่องบางเรื่องของเพื่อนอีกสองคน :)

บางที เพื่อน ก็หาคำตอบ หรือ ทางออก ที่ดีให้กับเราได้เสมอ
โชคดี ที่เพื่อนสองคนของฉัน ให้มุมมองออกไปในทางที่แตกต่างกัน
จึงทำให้ฉัน "ได้คิำด" แต่ไม่ถึงกับ "คิดได้"
แต่อย่างน้อยๆ ก็ได้มุมมอง ที่แตกต่างออกไป 

หรือ อาจจะเรียกได้ว่า มี "มุมมองที่แตกต่าง"

แตกต่าง คือ การที่กล้าจะฉีกกรอบความคิดแบบเดิม
ฉีกออกให้กรอบความคิดเพิ่มขึ้น
แต่ไม่ได้ลดระดับมาตรฐานระดับความคิดลง

ไม่ได้ทำให้มันลด แต่ทำให้มันเพิ่ม และมองได้อีกหลายๆ แบบ

แค่นั้นเอง...

นั่่นน่ะสิ...

ขอบคุณ เรื่องบางเรื่องของฉัน กลายเป็นเรื่องบางเรื่องของเธอ
ขอบคุณ ที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอ ไม่ว่าจะ ฤดูไหนก็ตาม
ขอบคุณ ที่รักกัน และจะรักกันอย่างนี้ ตลอดไป :)

De Beiritie
 & Luckiez May  Love you now and Forever  

Comment

Comment:

Tweet

เรื่องบางเรื่อง

อาจไม่ใช่แค่เรื่องบางเรื่องbig smile

#2 By keaaaa on 2011-04-15 11:33

ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ สนองนี๊ดดดดดดดดดcry

#1 By lookmoo_chan on 2011-04-14 00:45

Categories